Rekrytering 2016-11-25T14:06:10+00:00

Project Description

Det här projektet syftade till att rekrytera ny personal genom skräddarsytt innehåll. Teknikministeriet skapade, planerade, producerade och skötte publicering och spridning av en artikel som länkade vidare till platsannonser. Fotografering och intervjuer gjordes följt av bygge av allt material i WordPress.

Publicering, spridning och annonsering i sociala kanaler gav ett mycket bra utfall, till en kostnad betydligt lägre än traditionell platsannonsering.