14 mars, 2022

Därför tror 77% av mediacheferna att AI är en nyckel till framgång

77 procent av mediacheferna svarade att AI kommer att vara en nyckel till framgång 2024, i en undersökning genomförd av WAN-IFRA.

Därför tror 77% av mediacheferna att AI är en nyckel till framgång

Trots att användningen än så länge är liten inom branschen tror 77 procent av mediacheferna att AI kommer att vara en nyckel till framgång 2024, enligt en undersökning genomförd av World Association of News Publishers.

Innovation och investeringar inom AI är inte enbart för de stora mediahusen. Även mindre publicister har över hela världen börjat dra nytta av tekniken i verksamheten. Det sker på många olika sätt enligt undersökningen: utveckling in-house, i partnerskap med startups, universitet och andra publicister.

Källa: WAN-IFRA

Men verklig användning och implementation skiljer sig rejält från viljan att använda tekniken.

Studien visar att det finns entusiasm och vilja att investera  i AI i en nära framtid. Men nästan 50 procent svarade att de inte börjat använda AI än så länge, 19 procent att de används inom flera olika områden och 11 procent att de har implementerat ett användarfall.

När ny teknik gör entré, oavsett vad det egentligen är, för det med sig sina egna hinder och utmaningar. AI är inget undantag. Även om det finns ett antal fall globalt av små publicister som implementerar AI, visar undersökningen att den största utmaningen är bristen på finansiering i budget och tid jämfört med andra projekt. Inte långt efter detta ligger svårigheten att utveckla faktiska produktionsklara AI-användningsfall.

En sak är säker: Det nästintill tabu som en gång associerades med AI inom journalistiken är på väg bort, och det fort. Nyhetsdeskar och redaktörer ser redan nu tydliga fördelar med automatisering och smarta algoritmer.

När den här tekniken införs på rätt sätt är fördelarna mycket stora. Automatisering gör att tråkiga rutinuppgifter försvinner vilket gör att journalisterna kan lägga tid och fokus på mer kreativt och, för människor, intressant arbete.

Har du koll på hur AI konkret kan användas inom media och journalistik? Vill du ha tips och råd? Hör av dig till oss på Teknikministeriet!