28 juli, 2020

Digital marknadsföring för IT-bolag – en guide

It- och teknikföretag är i en guldålder men står också inför komplexa problem. I den här artikeln får du sju tips om hur du marknadsför ditt it-bolag.

Digital marknadsföring för IT-bolag – en guide

It- och teknikföretag är i en guldålder men står också inför komplexa problem.

I takt med att marknaden växer ökar konkurrensen. Utmaningarna för alla svenska företag inom it och teknik är att:

  • Attrahera och utveckla nya affärer
  • Rekrytera och behålla duktig personal
  • Utveckla och driva innovation

De flesta branscher kan känna igen sig i de här utmaningarna. Det som särskiljer it och teknik är det skriande behovet av kompetent personal och behovet av kontinuerlig innovation. De hänger dessutom ihop.

Kan du attrahera duktigt folk finns alla möjligheter att innovera och utveckla bolaget. Är du inte tillräckligt intressant som arbetsgivare blir du av med både personal och innovation.

Digital marknadsföring är helt grundläggande för att adressera alla tre utmaningarna. Men hur?

Här är sju aspekter vi ser som speciellt viktiga.

📈 Analysera marknaden

Idag finns det större möjlighet än någonsin att analysera och förstå din marknad. Använd den möjligheten.

Digital marknadsföring för med sig mängder med effektiva verktyg. Använd dem för att förstå dina kunder bättre och leverera det de verkligen vill ha. Kvantitativa data från analysverktyg i kombination med kvalitativ data från djupintervjuer ger dig en kraftfullt utgångsläge för att utveckla dina affärer.

Analys och efterforskning ger dig även insikter i hur dina interna marknadsprocesser fungerar eller inte fungerar.

Ju bättre data, desto mer effektiva beslut. Det här borde vara ett helt naturligt synsätt för it- och teknikföretag.

💄 Jobba på fasaden

It-branschen har haft det väl förspänt under lång tid och inte sällan har produkter och tjänster sålt sig själva. Det har lett till att många företag inom it och teknik har dåliga webbsidor och dålig närvaro i sociala kanaler.

När konkurrensen nu ökar och kundens beteende förändras är det viktigare än någonsin att jobba på den digitala fasaden.

Webbsidan, Facebook, LinkedIn och Twitter: alla kanaler måste se proffsiga ut och ge ett tydligt värde. Besökaren ska känna sig imponerad.

Det första intrycket är idag digitalt. Är det intrycket dåligt, vare sig det är en potentiell kund eller en potentiell anställd det gäller, kan resan ta slut redan där.

I synnerhet måste du fokusera på att dina digitala kanaler ser bra ut från mobilen. Majoriteten av alla besökare kommer idag från mobila enheter, här måste du möta dem på ett proffsigt sätt.

💡 Skapa egna experter

Införsäljning av komplexa produkter inom it och teknik handlar i första hand om utbildning. Det är därför content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är så centralt vilket vi återkommer till längre ner.

En viktig strategi för alla bolag inom it och teknik är därför att profilera egna experter som utbildar kunderna.

På längre sikt innebär det att du profilerar ditt företag som experter på området och blir inbjuden i andra sammanhang: som talare på externa event, uppringd av journalister och möjlighet att gästblogga. Det gör också att du enklare attraherar ny personal.

Experter och branschkändisar skapar en ”halo-effekt” vilket smittar av sig på hela företaget. Det är inte gjort i en handvändning men fördelarna är så pass stora att det bör finnas med i din strategi.

📣 Skapa intresse som arbetsgivare

Precis som inför ett köp söker idag alla kandidater på en potentiell arbetsgivare, främst via Google. Att visa upp en proffsig och intressant bild är mycket viktigt för locka till sig nya anställda.

Visa upp vilka ni är som jobbar på företaget, vilka värderingar ni har och att ni har kul på jobbet! Sociala kanaler som Facebook och Instagram är utmärkt för detta, men även LinkedIn.

Våga har en personlig ton och bjud på er själva.

Att sakna närvaro helt i digitala kanaler eller ge en väldigt strikt och affärsmässig bild gör att många kandidater söker sig vidare och inte skickar in en ansökan.

🔍 Syns med sökmotoroptimering

Oavsett om det gäller en it-lösning för flera miljoner eller en ny skohylla använder idag alla en sökmotor som första steg i köpprocessen.

Som företag är det helt avgörande att du finns med i träfflistan för relevanta sökord. Alltså är sökmotoroptimering, eller SEO, en grundläggande strategi i din digitala marknadsföring.

SEO-tekniken har förändrats genom åren. Nu har den mognat och två faktorer är helt grundläggande:

  • Bra innehåll. Sökmotorerna premierar välskrivna artiklar och välgjorda filmer. Det går i stort sätt inte att fuska längre, om du vill ha många besökare till din webbsida från en viss sökträff gäller det att göra bra material.
  • Mobilen är nummer ett. Dina sidor måste ladda fort och se bra ut i en mobiltelefon eller surfplatta.

SEO är ett långsiktigt och strategiskt arbete som lönar sig. Väl genomfört gör det att du får en konstant tillströmning av nya kunder och ger ditt företag auktoritet inom ditt område.

✏️ Marknadsför dig med content marketing

Ett återkommande tema för att marknadsföra it- och teknikbolag är utbildning. I synnerhet inom försäljning mot företag, B2B, är produkterna ofta komplexa och måste förklaras på ett lättillgängligt sätt.

Annonsering i tidningar, tv, radio och via banners fungerar dåligt för det här.

Istället för att avbryta kunden och forcera reklamen, som traditionell marknadsföring oftast gör, måste vi istället utgå ifrån kundens behov och ge rätt information vid rätt tillfälle. Det här kan till exempel göras i form av välskrivna artiklar, video eller podcasts.

I grunden handlar content marketing om att ge värdefull information och att utbilda dina kunder. Nyckeln är att förstå och beskriva lösningar på deras problem. Därför är analys ett kritiskt steg innan du börjar jobba med content marketing.

Med den här typen av digital marknadsföring bygger du både trovärdighet och auktoritet. I förlängningen leder det till nya affärer, tillväxt och att du attraherar nya talanger till ditt företag.

📱 Sociala medier – syns där alla finns

Sociala medier som Facebook och LinkedIn har på kort tid blivit helt grundläggande för digital marknadsföring. De här kanalerna gör det möjligt att interagera med kunder, kollegor i branschen och kandidater på ett helt nytt sätt.

I Sverige finns drygt sex miljoner Facebook-konton. Alla är där. På samma sätt har LinkedIn blivit branschstandard för yrkesaktiva, i synnerhet inom innovativa branscher som it och teknik.

Potentialen i sociala medier kan inte överskattas och alla it- och teknikföretag måste lära sig att använda kanalerna på ett effektivt sätt.

Använd sociala medier för att:

  • Etablera dig själv som branschledande
  • Interagera med innehåll från andra experter
  • Dela eget innehåll som ger värde till läsarna och ge dig och ditt företag en expertstämpe
  • Få andra att dela dina artiklar och filmer – med rätt innehåll och en smula flyt kan du få en viral succé

🚀 Summering och nästa steg

Digital marknadsföring är grundläggande för att lyckas som it- och teknikföretag.

Det finns större möjligheter än någonsin att bygga varumärke, skapa nya affärer och rekrytera. Men alla har denna möjlighet vilket gör konkurrensen stenhård. Dessutom finns fler valmöjligheter än någonsin och du måste fokusera dina insatser för att lyckas, vilket inte är helt trivialt.

I den här artikeln beskriver vi översiktligt sju viktiga aspekter av digital marknadsföring, det går utan problem att skriva en bok om var och en av dem. Men vi hoppas att du fått en bild av de affärsmässiga fördelar med varje del.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare med fördjupning inom de delar du är intresserad av.

❗️ Vill du veta mer?

Vi är specialiserade på att hjälpa it- och teknikbolag med digital marknadsföring. Kontakta oss så berättar vi mer.