1 februari, 2022

InstructGPT – låt en AI hjälpa dig att skriva

Det finns mängder med AI-verktyg som hjälper dig att skriva. De flesta bygger på modellen GPT-3. Nu kommer InstructGPT, uppföljaren som är ännu bättre.

InstructGPT – låt en AI hjälpa dig att skriva

GPT-3 fick många hakor att tappas i golvet när det lanserades för två år sedan eftersom den kunde generera text så bra att det inte gick att skilja från vad en människa skulle skriva.

Sedan dess har det släppts massor av verktyg, över 300 stycken, som genererar text. Några exempel på verktyg som använder GPT-3 är:

Det pågår också utveckling av GPT-SWE som gör att du kommer att kunna använda modellen ännu bättre för att skriva svenska framöver.

Rytr fungerar på svenska. Här valde jag use case "Business Idea Pitch" och skrev in "Använd ett AI-verktyg med GPT-3 eller InstructGPT för att skriva snabbare och bättre.". Svaret som Rytr ger, med hjälp av GPT-3, är rätt bra, eller hur?

Nu har OpenAI lanserat ett stort projekt som bygger vidare på GPT-3.

De nya verktyget, efterträdaren till GPT-3, är en samling av språkmodeller som heter InstructGPT.

Varför en ny språkmodell?

GPT-3, liksom andra stora språkmodeller, skapades delvis för att generera människoliknande text på ett övertygande sätt. Allt från forskare till marknadsförare och skribenter, använder det exempelvis för att generera:

  • Sammanfattningar
  • Outlines till blogginlägg och artiklar
  • Copy till annonser
  • SEO-optimerade artiklar
  • Ändra stil på sina texter
  • Skapa chatbotar

Men sedan modellens debut 2020 har den också kritiserats för att ibland producera rasistiska och sexistiska resultat, såväl som andra partiska beteenden.

Jämfört med GPT-3 ska de nya InstructGPT-modellerna vara mönsterelever, enligt OpenAI. De är bättre på att följa instruktioner på engelska, mindre benägna att producera felaktig information och åtminstone något mindre benägna att ge "giftiga" resultat.

GPT-3-modellerna är inte tränade att följa användarinstruktioner. InstructGPT, markerat i blått, genererar mycket bättre svar som respons på användarinstruktioner. Källa: OpenAI

Mindre men bättre

InstructGPT är 100 gånger mindre, 1,3 miljarder parametrar mot 175 miljarder i GPT-3. Men det är ett exempel på en bättre utbildad språkmodell som i vissa fall presterar bättre än en större.

GPT-3 kommer fortfarande att vara tillgänglig, även om OpenAI kommer att rekommendera användare att välja InstructGPT istället. Så, vi väntar oss att det i större utsträckning kommer att vara InstructGPT som används i många av verktygen, som Jasper och Rytr, framöver.

Givetvis är InstructGPT långt ifrån ofelbar. Som alla naturliga språkbehandlingsverktyg imiterar den mönster i stor skala. Det kan fortfarande göra enkla misstag, misslyckas med att följa vissa instruktioner och förstå användaruppmaningar som sanna även om dessa uppmaningar innehåller felaktig information.

Trots bristerna, testa något av verktyget och bilda dig en egen uppfattning.

Att AI och människa kommer att sampela ännu mer i skrivandet framöver är garanterat. Ju tidigare du sätter igång och lär dig hur verktygen fungerar, desto bättre.

Har du koll på hur AI konkret kan användas inom media och journalistik? Vill du ha tips och råd? Hör av dig till oss på Teknikministeriet!