2 augusti, 2020

Två skrivtips alla bör känna till

E-mail, inlägg i sociala medier, bloggar och chattar. Vi skriver mer än någonsin. Därför har det aldrig varit viktigare att skriva bra. Här är två skrivtips som gör att du skriver bättre.

Två skrivtips alla bör känna till

E-mail, inlägg i sociala medier, bloggar och chattar. Vi skriver mer än någonsin. Därför har det aldrig varit viktigare att skriva bra.

Här är två skrivtips som gör att du skriver bättre.

Vem skriver du för?

För att skriva bra måste du veta vem du skriver för. I en privat chatt eller e-mail till en specifik person är det här inga problem, men hur gör du när du ska skriva något som många kan läsa?

Det första du bör göra är att få klart för dig vem du skriver för. Antingen kan du se en person framför dig som får representera din målgrupp, någon du träffat i verkliga livet. Eller också kan du använda dig av typpersoner, så kallade personas.

Det viktiga är att du har en klar bild över vem det är som ska läsa det du skriver.

Vad är syftet?

Det kan vara skönt att bara skriva av sig ibland, men oftast har du ett syfte med det du skriver. Vad är det?

Vad vill du få fram med just den här texten? Efter att du har en tydlig bild av vem eller vilka du skriver för är det här frågan du måste ställa dig.

Inom nyhetsjournalistiken är mantrat “viktigast först” och det är användbart inom många typer av texter, inte minst om du ska publicera ut något i sociala medier där dina läsares uppmärksamhet är väldigt flyktig. Skriv kort och effektivt, är ett bra tips i de flesta typer av texter.

Vad är viktigast med det du vill säga?

Snart har du en bra text

När du väl har publik och syfte på plats har du gjort ett bra grundarbete och kan besvara tre viktiga frågor:

  • Hur ska innehållet se ut?
  • Vilken ton ska jag ha?
  • Vilket tempo ska jag ha?

Eftersom du har en tydlig bild av vem publiken är och ditt syfte har du verktyget att utforma innehållet på bästa sätt. Det kan vara allt från ett kort inlägg på Twitter till en bok. Men du måste börja med att ta reda på de två första frågorna för att avgöra vad som är bäst i just det här fallet.

Det här ger dig också en bild av vilken ton du bör ha. Vill du nå försvarsadvokater eller gymnasieelever? Den ton du använder är helt avgörande för att uppnå syftet med texten.

Textens tempo är på samma sätt avgörande för att du ska nå fram. I de flesta fall är tempot snarare för lågt än för högt, texterna för långa istället för korta och kärnfulla. Men det här är återigen kopplat mot publik och syfte.

Med en klar bild av publik och syfte kan du skapa bra innehåll med rätt ton och tempo.

Nästa steg

Det här låter väl ganska logiskt? Trots det är det många som skriver utan att ha tänkt igenom de här avgörande frågorna.

Att skriva för en tydlig publik och med ett syfte kommer att lyfta dina texter, både privat och professionellt.

Nu är det dags för praktik: Nästa gång du skriver en text, kom ihåg dina skrivtips och ha en tydlig publik och syfte.

Lycka till!

❗️ Vill du ha texter som når ut?

Vi hjälper dig med digital strategi och produktion. Kontakta oss så berättar vi mer.